Asfaltvragen en antwoorden

Heeft u een vraag over zaken gerelateerd aan asfalt? Wellicht staat het antwoord in de onderstaande tekst. Vele vragen die we krijgen m.b.t. asfalt komen vaker. Vandaar dat we de vragen en de antwoorden in onderstaande tekst hebben opgenomen. Vragen over welke asfalt specialiteiten we hebben, vanuit welke asfaltbedrijven we werkzaam zijn tot eenvoudige terminologie. Staat uw antwoordt er niet bij, schroom niet om met ons contact op te nemen. Wij geven u graag asfalt advies. Wellicht dat we eerst op uw loctie moeten kijken om u goed van asfalt advies te kunnen voorzien.

Asfalteren


Ons bedrijventerrein vertoont scheurvorming bij de naden van het asfalt. Hoe kunnen we deze naden dichten en kunnen jullie deze werkzaamheden voor ons ook verrichten?

Als de scheurvorming nihil is dan zijn deze te slemmen of met een warme bitumenemulsie af te dichten (gieten). Als de scheurvorming op uw bedrijventerrein te groot is, met name de breedte van de scheur, dan moet deze gefreesd worden en voorzien van een nieuw laagje asfalt.


Ik lees op de website dat jullie drie locaties hebben waar vanuit jullie werkzaam zijn. Zijn jullie regio gebonden rondom deze drie locaties of asfalteren jullie bedrijventerreinen in geheel Nederland? Ons bedrijf is in Limburg gevestigd en wij willen onze oprit namelijk opnieuw laten asfalteren.

Uw terrein opnieuw laten asfalteren in Limburg is voor ons geen probleem. Wij opereren vanuit deze drie vestigingen maar hebben een landelijke dekking.


Om aan de huidige wetgeving te voldoen moeten we onze erfverharding laten asfalteren met een vloeistofdicht asfalt. Hebben jullie vloeistofdicht asfalt en komt dit met een vloeistofdichtheidsverklaring?

Wij kunnen uw asfaltverharding vloeistofdicht maken. Dit kan met een samilaag. Deze samilaag maakt uw asfaltverharding vloeistofdicht. Na het aanbrengen van de asfaltverharding volgt er een keuring door een onafhankelijke instelling. Zij verzorgen de vloeistofdichtheidsverklaring die aangeeft dat de asfaltverharding voldoet aan alle eisen volgens de BRL-norm.
Naast het feit dat de asfalt vloeistofdicht moet zijn moeten ook de omliggende opsluitingen zoals bestratingsmaterialen e.d. vloeistofdicht gemaakt worden. Denk aan het afkitten van betonbanden, tegels en straatkolken.