www.asfaltbedrijven.nl

Privacy Policy

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Asfaltbedrijven.nl adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Asfaltbedrijven.nl te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.