Asfalt kopen

Asfalt kopen kan via asfaltbedrijven.nl

Wij leveren asfalt vanaf onze asfaltmolens. Ook kunnen we het asfalt transport bij deze leverantie voor u verzorgen. Voornamelijk geven we asfalt offertes waarbij we voorzien in een totaal pakket aanbieding. We leveren en aanbrengen dus onze asfalt waarbij we ook andere werkzaamheden uitvoeren zoals de aanleg van riolering, funderingen, verlichting en eventueel wegmeubilair.

Maar welke asfalt moet ik dan hebben en welke asfalt is geschikt?

Asfalt is een maatproduct. Dat wil zeggen dat het aangepast wordt aan de eisen van de gebruiker. Asfalt kan overal als verharding worden gebruikt, zowel buiten als binnen. De meest bekende toepassingen in de agrarische sector of private sector zijn de erfverhardingen, toegangs- en kavelwegen, kuil- en stalvloeren. In de sector overheid, provincie en gemeente zijn dit de welbekende snelwegen, provinciale wegen, dorps- en polderwegen.

Asfaltbedrijven.nl helpt u graag bij het bepalen van de meest geschikte asfaltsoort voor uw terreinverharding, oprit of andere asfaltverharding.

Wat kost asfalt nu eigenlijk?

De kostprijs van asfalt is niet moeilijk te bepalen. De totaal prijs per ton asfalt is opgebouwd uit een aantal factoren:

- koop grondstoffen. Zoals mineraal aggregaat, denk aan steenslag, en bitumen.

- vaste kosten van de asfaltmolen.

- energie die nodig is om het product te maken. Denk bijvoorbeeld aan gas om de asfalt te verwarmen.

- personeel oftewel de bezetting van de asfaltmolen.


Aan welke prijs per vierkante meter moet ik denken?

De prijs per vierkante meter is te berekenen zodra de totale opbouw van de asfaltverharding bekend is. De prijs per vierkante meter is ook afhankelijk van het type asfalt welke gebruikt word. Zo is bijvoorbeeld een deklaag veel duurder dan een onderlaag. Er is dus telefonisch, zonder berekening, geen richtprijs te bepalen. Men moet de situatie bekijken want ook de manier van aanbrengen is bepalend voor de prijs. Bij een situatie waarbij er weinig ruimte is en er gekozen is voor een kleinere asfaltmachine zal dit de prijs per vierkante meter doen stijgen.

asfaltbedrijven.nl helpt u graag bij het bepalen van de prijs per vierkante meter. U kunt ons aanvraagformulier invullen en toezenden in slechts enkele minuten. Ons aanvraagformulier vindt je via de volgende link: asfaltkopen

asfalt kopen

Wat kost asfalt per ton?