Asfalteren bij U


Asfalteren. Wat houdt dat nou in voor mij als bedrijf? Waar moet ik rekening mee houden? Wat gaat het allemaal kosten en hoe zit het met de garantie?

Als het om asfalt gaat weten vele wel wat asfalt is maar verder dan dat gaat de kennis meestal niet.
Veelal vertrouwd men toch op de kennis en ervaring van de vakmensen die bij het asfaltbedrijf werkzaam zijn.

Om een idee te geven wat het voor u zou kunnen betekenen of waar u rekening mee kunt houden hebben we hieronder enkele beknopte aandachtspunten op een rijtje gezet.

- Voor het aanbrengen van een sterke en degelijke asfaltconstructie is ook een stevige fundering nodig.
Deze fundering (ondergrond) bestaat vaak uit een mengsel van steenslag/puingranulaat.

- De zijkanten van de asfaltconstructie dienen aangesloten te worden, liefst zo vlak mogelijk, op de naastliggende verharding.
Dit kan een bestrating zijn die eventueel aangepast dient te worden of een naastliggende asfaltconstructie. Deze asfaltconstructie wordt dan trapsgewijs ingefreesd zodat een getrapte en sterke aansluiting gecreëerd wordt.

- Als het asfalt wordt aangevoerd heeft het een temperatuur van (normaal gesproken) ca. 180 graden. Het dient dus enkele uren af te koelen voordat de asfaltconstructie in gebruik kan worden genomen.

- Vanwege de verschillende verwerkingsaspecten is een voltallige crew van vakmensen natuurlijk niet ongewoon. Een asfalt set bestaat uit ca. 10 mensen. De benodigde schaftruimte, asfaltwalsen, asfaltverwerkingsmachine, vrachtauto's en diepladers nemen dus aardig wat plaats in beslag. Ook hier dient u rekening mee te houden.

- De verschillende asfalt lagen worden met een kleeflaag aan elkaar gehecht. De kleeflaag zorgt er dus voor dat asfaltlagen t.o.v. elkaar niet kunnen schuiven waardoor de gehele asfalt constructie sterker wordt. Pas wel op met deze kleeflaag. Het kan schade toebrengen aan uw schoeisel en het eventuele verkeer op het terrein.

- Maak uw eigen personeel bekend met de verschillende aspecten rondom asfalteren. Dit met het oog op de veiligheid. Het aanwezige asfaltbedrijf kan u hiermee helpen.